tel 06 29 311 928
empty
home   /   disclaimer

Disclaimer 


Logopediepraktijk Haasjes sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Logopediepraktijk Haasjes.

Door Logopediepraktijk Haasjes per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Logopediepraktijk Haasjes staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Privacy
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Logopediepraktijk Haasjes houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Logopediepraktijk Haasjes te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Logopediepraktijk Haasjes.

Beveiliging gegevens
Logopediepraktijk Haasjes maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Links naar websites en cookies van andere partijen
Op de site www.logopediedronten.nl staan hyperlinks naar andere websites. Logopediepraktijk Haasjes is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Logopediepraktijk Haasjes verwijst. Ook is Logopediepraktijk Haasjes niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Wijzigingen
Logopediepraktijk Haasjes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Copyright
Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten van Logopediepraktijk Haasjes zijn gemaakt door Endless webdesign, of de respectievelijke eigenaren dan wel in opdracht van Logopediepraktijk Haasjes. Kopiƫren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Logopediepraktijk Haasjes of Endless webdesign niet toegestaan.
Aanmelden