tel 06 29 311 928
empty
home   /   we_doen_ook_nog  /   logopedische_screening_4-jarigen_op_urk

Logopedische screening 4-jarigen op Urk


Om goed mee te kunnen draaien binnen de school is het belangrijk dat de spraak-taalontwikkeling van je kind goed verloopt. Als er problemen zijn op dit gebied, kan tijdige logopedische ondersteuning daarbij heel waardevol zijn. De scholen van Urk hebben daarom gezamenlijk besloten dat alle kleuters vanaf 4 jaar en 3 maanden logopedisch gescreend zullen worden. Screeningslogopedist is Sascha van Wees, logopediste bij Logopediepraktijk Haasjes.
 
Je komt samen met je kind op het afgesproken tijdstip naar de screening. Tijdens de screening wordt je kind op speelse manier uitgedaagd om te laten zien hoe hij/zij zich kan redden met de taal. Er wordt op deskundige wijze gekeken naar onder andere de woordenschat, de uitspraak, de stem, het begrijpen van taal en het vertellen. Na ongeveer 20 minuten breng je je kind weer in de klas.
 
Je ontvangt per mail bericht over de bevindingen van de logopedische screening. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:
  • de screening is voldoende, er zijn geen zorgen;
  • de screening is twijfelachtig op tenminste één onderdeel, er volgt een controle over aantal maanden;
  • er zijn zorgen naar aanleiding van de screening op tenminste één onderdeel, je krijgt advies contact op te nemen met een logopedist om behandelinge te starten.
Zo nodig neemt de logopedist telefonisch contact met je op. De conclusies van de screening worden in ParnasSys verwerkt en met de leerkracht en intern begeleider besproken.


 
Aanmelden