tel 06 29 311 928
empty
home   /   logopedie  /   logopedie_bij
Vorige Volgende

Broddelen

Broddelen is een vloeiendheidsstoornis in het spreken. Bij mensen die broddelen is er sprake van snel en onverstaanbaar spreken. De planning van de spraak- en taalactiviteiten in de hersenen is verstoord. Deze verstoring treedt op als je te snel spreekt; een belangrijk kenmerk van broddelen. De broddelende spreker heeft dit op het moment dat hij zijn woorden uitspreekt meestal niet door. Broddelen en stotteren komen in de praktijk vaak in mengvorm voor; vaker dan zuiver broddelen of zuiver stotteren.
Vanaf een jaar of 10 kan er gesproken worden van broddelen. Er kunnen al wel eerder kenmerken zijn van broddelen. Bij jongere kinderen zijn de fouten in de formulering vaak nog moeilijk te onderscheiden van de fouten die kinderen met taalontwikkelingsstoornissen maken. 

Het belangrijkste kenmerk van broddelen is een te hoog of wisselend spreektempo. Hierdoor kan er sprake zijn van:
 • veel normale onvloeiendheden (zoals zinnen halverwege veranderen, woorden tussenvoegen, woord- of zinsdeelherhalingen);
 • fouten in de woordstructuur (zoals lettergrepen verwisselen of woorden in elkaar schuiven, bijvoorbeeld 'graasvohnies' in plaats van 'gratis en voor niets');
 • onjuist spreekpauzes;
 • onlogische zinsmelodie;
 • moeite met het neme van de beurt in communicatie;
 • onvoldoende rekening houden met de voorkennis of informatiebehoefte van de luisteraar.
De logopedist:
 • analyseert het probleem;
 • observeert het spreken;
 • traint de zelfwaarneming;
 • leert je wat je kunt doen om duidelijker te spreken;
 • werkt aan zelfvertrouwen.


Aanmelden