tel 06 29 311 928
empty
home   /   logopedie  /   logopedie_bij
Vorige Volgende

Selectief mutisme

Selectief mutisme is angst voor spreken. In de basis is selectief mutisme een angst-/gedragsstoornis. Jouw kind kán spreken, maar doet dat niet in alle situaties waarin dat van hem verwacht wordt. Het niet spreken kan je kind belemmeren in het dagelijks functioneren op school of in sociale interactie. Deze periode van niet spreken duurt bij eentalige kinderen langer dan 1 maand en bij meertalige kinderen langer dan een half jaar, waarbij de symptomen in beide talen voorkomen. 
Hoewel de definitie van selectief mutisme de aanwezigheid van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) uitsluit, kan er wel sprake zijn van een taal- en/of spraakprobleem.
Omdat selectief mutisme een angst-/gedragsstoornis is, is het belangrijk samen te werken met psycholoog. 

De logopedist:
- onderzoekt of er sprake is van een taal- en/of spraakprobleem
- adviseert ouders/verzorgers en leerkrachten hoe om te gaan en hoe te reageren op een kind met selectief mutisme
- geeft waar mogelijk behandeling op het gebied van taal en/of spraak

 

Aanmelden