tel 06 29 311 928
 Logopediepraktijk Haasjes in Dronten
home   /   over_ons  /   onze_specialisaties

OMFT

Wenda, Marieke, Magriet, Karin

Stotteren/broddelen

Sascha

Preverbale logopedie

Wenda

Stem

Karin, Magriet, Wenda, Sascha

Stem bij zangers

Wenda

Larynxmanipulatie

Karin

Syndroom van Down

Marieke, Magriet

Parkinson

Magriet

Niet aangeboren hersenletsel

Wenda, Magriet, Deborah

Logopedie bij autisme

Karin

Fonologische stoornissen

Marieke, Karin, Magriet

Articulatie

Marieke, Karin, Magriet, Wenda, Margot, Deborah

Spraakafzien (liplezen)

Marieke

Stemproblematiek bij transgenders

Magriet, Sascha

Taal(stoornissen) bij kinderen

Magriet, Karin, Marieke, Margot, Deborah

Eet-drink en slikproblemen bij baby’s en kinderen

Wenda

Eet- drink en slikproblemen bij volwassenen

Magriet, Wenda

Lees- en spellingsproblemen

Magriet, Marieke, Margot

Neurologische problemen

Magriet, Wenda, Deborah

PROMPT

Marieke, Karin, Magriet

Schisis

Marieke, Magriet

Adem

Sascha, Magriet, Wenda, Karin

Hoesten

Magriet, Wenda

   
Aanmelden