tel 06 29 311 928
empty
home   /   logopedie  /   methodes
Vorige Volgende

DGM (Denkstimulerende GespreksMethodiek)

De denkstimulerende gesprekmethodiek (DGM) is een manier van communiceren met het kind waardoor het gestimuleerd wordt taal te gebruiken binnen het hier en nu en buiten het hier en nu. De volwassene stelt specifieke vragen, analyseert het antwoord van het kind hardop en stelt een nieuwe vraag die of moeilijker is of eenvoudiger is, maar aansluit op het onderwerp waar ze samen mee bezig zijn. Het kind krijgt zo de mogelijkheid zijn antwoorden te toetsen en op eigen denkkracht tot een oplossing te komen. Ook stimuleert DGM taalbegrip, woordenschat en zinsbouw.

Binnen de DGM wordt er onderscheid gemaakt tussen vier denkniveaus. De logopedist kan een vragenlijst afnemen om te kijken op welk denkniveau het kind zit. Binnen het niveau kan er gekeken worden welke specifieke onderdelen al worden beheerst en welke onderdelen nog aandacht nodig hebben. 

 

Aanmelden